Zoeken

Historie

Het ontstaan van de “Ruitersportvereniging Axel”
Op 28 maart 1908 werd de “Oostelijke Zeeuwsch-Vlaamsche Concours-Hippique-Vereniging” opgericht. Het eerste concours werd gehouden op 9 juni 1908 op het terrein bij de watertoren van Axel. Het is bekend dat men elk jaar opnieuw op Tweede Pinksterdag, van heinde en verre een bezoek bracht aan dit grootse gebeuren.

De Oranjeruiters
De eerste naam die wij lezen in de oudste notulen van “De Oranjeruiters” is die van Jan C. den Hamer uit Koewacht. Hij was het die de eerste aanzet gaf tot de oprichting van “De Landelijke Ruiters” te Axel (zie hieronder de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering). Vooral op zijn aandringen werd Arie Schieman, de bekende hoefsmid uit Axel, de allereerste voorzitter. Tijdens de vergadering gaven zich negen leden op. Op voorstel van de toenmalige penningmeester W. de Feyter uit Axel werd op 2 februari 1938 officieel “De Oranjeruiters” als naam gekozen en was de start van de vereniging een feit. Zonder hoofdelijke stemming werd op de eerste vergadering Cees de Feyter als commandant benoemd; als reservecommandant werd Ko Dekker aangewezen. Door de jaren heen groeide en bloeide de verenging, met enige stagnatie tijdens de tweede wereldoorlog, dankzij de inzet van velen, wier naam wij helaas niet allemaal kunnen noemen.

De Kleppertjes
De tijd ging door. De zonen en dochters van de oprichters begonnen met shetlandponies voor de kinderen. Op 31 januari 1962 werd de ponyclub Axel opgericht met 15 leden. Veel werk werd verricht door de familie De Feyter van ’t Doornhof te Axel, die ook de naam “De Kleppertjes” bedachten. De eerste voorzitter werd W.J. Dieleman uit Zaamslag, in die tijd ook zeer bekend als microfonist op de concoursen. Ook Willem Bolleman had zitting in het eerste bestuur, hoewel hij reeds lid was van “De Oranjeruiters” sinds 24 juli 1940.

Ruitersportvereniging RSV Axel
Per 1 januari 1974 werd besloten tot fusie van beide verenigingen en ontstond de “Ruitersportvereniging Axel” met als afdelingen “De Oranjeruiters” en “De Kleppertjes”.In de eerste jaren vond vooral, onder leiding van de eerste R.S.V.-voorzitter Jan den Doelder, de opbouw van de vereniging plaats wat betreft bestuur, instructie en organisatie. Het ruitersportterrein, sinds jaar en dag bezit van de V.V.Z.F. (Vereniging van Zeeuwsch-Vlaamsche Fokkers) werd overgenomen door de Gemeente Axel. In 1978/’79 werd een prachtige omheining langs het terrein aangebracht en een mooie asfaltweg rond het terrein aangelegd. Op 21 april 1979 werd officieel d.m.v. een kringconcours, het nieuwe terrein in gebruik genomen. Zeker verdient hierbij de naam van burgemeester A. de Kam te worden genoemd. Vooral door zijn grote inzet zijn deze kostbare aanpassingen tot stand gekomen. Nog in datzelfde jaar werd gestart met de bouw van een kantine aan de “achterkant” van het terrein.

1980 gaf een dieptepunt in het bestaan van de vereniging. Een groep leden kon zich niet vinden in een bestuursbesluit en verliet de RSV Axel. In dat zelfde jaar richtten zij een nieuwe Landelijke Rijvereniging “Luctor et Emergo” op met als standplaats Zaamslag.

In 1982 brandde de jeugdherberg af die net naast het RSV-terrein stond. “In de brand, uit de brand”. De RSV Axel nam de jeugdherberg over en begon met de bouw van een clubhuis. Op 31 mei 1984 vond de plechtige opening plaats van een prachtig clubhuis met aansluitend een oefenbak.

De volgende woorden werden door de toemalige voorzitter gesproken:”Bescheidenheid past de ruitersport in Axel bij zoveel moois, waarvan veel ons in de schoot is geworpen. Deze officiĆ«le opening is dan ook een huldeblijk aan de sponsors, de gemeente Axel en die werkers welke niet graag op de voorgrond treden en liever niet hun naam horen noemen”.

Tot slot. Wij grijpen terug naar de eerste notulen uit 1937 waar op de eerste zijde staat: “De leden van de Vereniging van Landelijke ruiter te Axel, opgericht in de vergadering van 6 november 1937, hopen dat de vereniging in bloei steeds vooruit mag gaan.”
Wij hopen dat de Ruitersportvereniging met paard en pony deze traditie hoog zal blijven houden.