Zoeken

Deelnemen aan wedstrijden

Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen is een lidmaatschap nodig van een ruitersportvereniging die aangesloten is bij de KNHS, de overkoepelende Nederlandse bond voor ruitersport. RSV Axel is dit en om lid te worden van RSV Axel meld je je aan bij het secretariaat via e-mail naar secretaris@rsv-axel.nl. Op de website van de KNHS staat uitgebreid informatie over wedstrijddeelname voor verschillende disciplines, voor pony’s en paarden.

 

Niet alleen is inschrijving bij een vereniging nodig, je dient je ook aan te melden bij de KNHS via Mijn KNHS. Onder de link www.knhs.nl/wedstrijden is precies te vinden wat de voorwaarden en kosten zijn. Sowieso dient je paard of pony in het bezit te zijn van een geldig paspoort met daarin bewijs van minimaal jaarlijkse inenting tegen influenza, en in het paspoort van pony’s t/m 8 jaar horen de meetgegevens te staan. Meten wordt gedaan door een officiële ponymeter. Voor Zeeuws-Vlaanderen is dat de heer Paul Burm, telefoon 0114-313204. Bij voldoende belangstelling organiseren we in maart een ponymeting op ons terrein.

Aanmelding voor wedstrijden:

Aanmelding voor concoursen kan op de volgende manier:

Op de wedstrijdkalender KNHS staan de vraagprogramma’s van aankomende concoursen. Vraagprogramma’s van onze eigen concoursen staan op onze website, onder Concoursen.Inschrijven doe je voor de concoursen van de meeste verenigingen via Mijn KNHS. Voor enkele verenigingen voldoet een e-mail naar het e-mailadres vermeld op het vraagprogramma, met daaraan toegevoegd een ingevuld KNHS inschrijfformulier. Dit wordt aangegeven in het vraagprogramma. Het inschrijfgeld wordt op de wedstrijddag betaald.

Aanmelden na sluiting inschrijving: 

Als de sluitingsdatum voor inschrijving van een bepaalde wedstrijd is verstreken, bel of mail dan rechtstreeks de wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging (zie vraagprogramma op www.knhszeeland.nl).

Kosten voor deelname aan wedstrijden:
Afhankelijk van de discipline en de klasse waarin je rijdt, kost deelname normaal tussen  € 8,= en  12,=.

Afmelden voor wedstrijden.
Mail of bel om af te melden rechtstreeks de wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging (zie vraagprogramma op www.knhszeeland.nl).

Kosten voor afmelding:

Afmelding vóór de sluitingsdatum van het concours kost niets. Als je je afmeldt nadat de inschrijvingstermijn is verstreken, ben je verplicht het inschrijfgeld te betalen. Voor eigen leden op eigen concoursen geldt een betaling van 50% van het inschrijfgeld. Opmerking: Bij niet tijdig afmelden, of niet tijdig betalen, kan door de organiserende vereniging een boete worden opgelegd van € 5,= (paarden) en € 2,50 (pony’s).